Grachten

Het Stadsbestuur staat in voor het onderhoud van de straatgrachten en de waterlopen van 3e categorie (Atlas van de waterlopen)
Voor vragen of opmerkingen omtrent waterlopen kan men terecht bij de dienst Grondgebiedszaken.