Verkeerscirculatieplan

Menen, 7 september 2009

De kaarten zijn geschud. Het nieuwe verkeersplan voor het centrum van de stad Menen werd proefgedraaid en werd grondig geëvalueerd. Tijdens die evaluatieronde werd duidelijk dat het hoofddoel vooropgesteld door het verkeersstudiebureau - meer bepaald doorgaand verkeer uit het centrum bannen - met het nieuwe verkeersplan niet volledig kon gerealiseerd worden. Samen met het studiebureau en de politie werd geprobeerd mogelijke bijsturingen te maken. Ook de gemeenteraadscommissie voor verkeer boog zich over het verkeersdossier. Met al die gegevens op tafel besliste het stadsbestuur om de circulatiewijzingen in het stadscentrum tot een absoluut minimum te herleiden. Een aangepast circulatieplan werd door de gemeenteraad eind augustus goedgekeurd en wordt vanaf 7 september ingevoerd.

Samen met de politiediensten werd onderzocht hoe de verkeerscirculatie het beste kon worden aangepast naar de situatie van voor het nieuwe verkeersplan. Hierna krijg je een overzicht van de voornaamste wijzigingen.

Verkeerscirculatieplan

klik op het plan voor een grotere weergave

Veranderingen gemotoriseerd verkeer!

 1. In de Ieperstraat wordt het verkeer vanaf de St-Franciscuskerk tot aan de Grote Markt opnieuw in 2 richtingen toegelaten (tot aan de uitrit van de parking Groentenmarkt). Langs de Grote Markt blijft vanaf het stadhuis 1-richtingsverkeer behouden.
 2. De Bruggestraat krijgt weer een dubbele rijrichting vanaf de Esplanadestraat tot aan het kruispunt met de J.&M. Sabbestraat en Wahisstraat.
 3. De Wahisstraat wordt terug 2-richtingsverkeer vanaf de Bruggestraat tot aan de Fred Wallecanstraat.
 4. Omdat door die ingrepen geen sluipverkeer meer ontstaat, worden de betonblokken op de 3 kruispunten in het binnengebied verwijderd.
 5. De Koningstraat krijgt vanaf de Esplanadestraat 1-richtingsverkeer tot aan de Ieperstraat. Daar mag men voortaan ook langs beide kanten parkeren.
 6. Het kruispunt Bruggestraat - Donkerstraat - Esplanadestraat wordt zodanig ingericht dat er geen kruisend verkeer mogelijk zal zijn.
 7. De Donkerstraat wordt ter hoogte van de Bruggestraat dus opnieuw opengesteld maar enkel als inrit om de parking beter te kunnen bereiken. Daarom zal de Donkerstraat langs de Kortrijkstraat worden afgesloten. De parking in- en uitrijden blijft wel mogelijk vanaf de Kortrijkstraat.

Nieuw kruispunt Grote Markt

 1. Een veiliger kruispunt voor ALLE weggebruikers met meer ruimte dankzij een asverschuiving (= weg langs Grote Markt wordt verlegd en komt naast in plaats van recht op de Kortrijkstraat te liggen).
 2. Een fietspad rondom het kruispunt moet de veiligheid van de fietsers verhogen.
 3. Wegversmalling (1 rijstrook) vanaf het stadhuis tot aan het kruispunt, met wel fietspaden aan beide kanten.
 4. Bredere voetpaden aan de overkant van de Grote Markt.
 5. Het nieuwe kruispunt moet ook de doorgang voor Lijn-bussen vergemakkelijken.

Aandacht voor onze fietsers!

 1. De fietsers kunnen in tegenrichting rijden en zijn niet verplicht om de circulatie te volgen.
 2. In de Bruggestraat komen er in beide richtingen afgeschilderde fietssuggestiestroken wat de veiligheid en het comfort zal verhogen voor de fietsers.
 3. Ook het kruispunt op de Grote Markt wordt gezien de herinrichting veiliger en gebruiksvriendelijker.

 

Het definitieve verkeerscirculatieplan werd ingevoerd op maandag 7 september 2009.

Bekijk hier de folder over het verkeerscirculatieplan met kaart

Zie ook