Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen betekent dat we bouwen om in onze huidige behoeften te voorzien zonder dat de mogelijkheden voor andere volkeren en latere generaties verminderen.

Duurzaam bouwen is een integraal project, waarin vier componenten en twee dimensies centraal staan.

Duurzaam bouwen en wonen houdt rekening met aspecten van:

  • ruimtegebruik
  • energiehuishouding
  • waterhuishouding
  • materiaalgebruik

In elk van deze vier componenten is niet enkel de dimensie 'milieubewustzijn' maar ook de dimensie 'menselijke gezondheid' van belang.

Ruimtegebruik
Maak gebruik van de zon door garage, bergplaats en slaapkamers aan de noordkant van het huis te plaatsen. Het salon en de keuken horen aan de zuidkant van het huis. In België krijgt 1m2 raam of muur op het zuiden van oktober tot mei een dosis zonnewarmte die het equivalent is van 46l stookolie per jaar, 30l aan de west- of oostkant en 16l aan de noordkant. Er is dus een potentieel om zonnewarmte op te vangen door de woning en zeker de ramen goed te oriënteren. Ietwat verrassend is het gevaar voor oververhitting het grootst met ramen aan de westkant: in de zomer zit de zon er vrij laag en vallen de zonnestralen loodrecht de ramen binnen. Om dan oververhitting te vermijden, is zonwering aan de buitenkant, zoals een zonneluifel, nodig. Aan de noordkant moet het raamoppervlak zo klein mogelijk blijven.

Energiehuishouding
In de winter en het tussenseizoen is het belangrijk om de warmte op te vangen en binnen te houden. Zonnestralen komen de woning binnen langs het raam en verwarmen de binnenlucht en de binnenwanden. Die wanden geven op hun beurt warmte af in de vorm van infrarode stralen, die echter niet meer langs het raam naar buiten kunnen. Die warmte zit als het ware gevangen. Eenmaal de warmte binnen zit, is het zaak om die bij te houden om ze 's avonds en 's nachts te verspreiden. Die opslag gebeurt via de massa van het gebouw, waarbij zware materialen als baksteen en beton prima geschikt zijn. Lichte materialen als hout houden de warmte veel minder goed vast.

Isoleren is een absolute vereiste, niet alleen voor muren en dak, maar ook voor de vloer. Cruciaal is dat er een ononderbroken "schil" rond de woning wordt opgetrokken. Elke zwakke plek  zorgt voor verlies aan warmte en eventueel zelfs condensatieproblemen. Behalve isoleren, is het zaak om compact te bouwen, zodat de contactoppervlakte met de buitenlucht beperkt blijft. Daarnaast moet de woning zo luchtdicht mogelijk zijn om warmteverliezen via kieren en aansluitingen te vermijden.

Passiefhuis

Wil je nog een stapje verder zetten dan eenvoudig duurzaam bouwen dan kan je kiezen voor een passiefhuis. Vlaanderen telt nog maar een handvol passiefhuizen, maar in andere Europese landen zijn ze geen uitzondering meer. Een passiefhuis verbruikt minder dan 15 kWh/m2 per jaar voor verwarming. Ter vergelijking: bij een woning uit 1960 is dat ongeveer 200 kWh/m2 en bij een lage-energiewoning 75 kWh/m2. Een passieve woning is meestal naar de zon gericht, zodat die meehelpt om het huis op te warmen. Daarnaast wordt via een ventilatiesysteem lucht uit de ondergrond aangevoerd, waarbij ook de warmte van de afgevoerde lucht wordt gerecupereerd. Om de warmte vast te houden, is de woning zeer sterk geïsoleerd en tot in de kleinste kieren en naden luchtdicht gemaakt. Het resultaat is dat zo weinig energie verloren gaat dat er geen centrale verwarming meer nodig is.

Wens je meer info over passiefhuis? Dan kan je terecht op volgende website: www.passiefhuisplatform.be 

Aanbod planadvies voor bouwers en verbouwers

Je hebt (ver)bouwplannen en je zit met vragen rond isoleren, energiezuinig verwarmen, ventileren, benutten van zonne-energie? Wil je weten wat duurzame en energiezuinige ingrepen zijn en wat de subsidies en belastingvoordelen hiervoor zijn? Ben je op zoek naar informatie op maat; wat is er mogelijk binnen jouw situatie en voor jouw huis en budget?
Dan kan je terecht op de dienst Ruimtelijke Ordening of Milieudienst voor info omtrent de opmaak van planadviezen.

De planadviezen richten zich voornamelijk naar kleine eenvoudige en betaalbare maatregelen waardoor je heel wat centen op jouw energiefactuur kan besparen. Ook worden nuttige tips over duurzame bouwtechnieken meegegeven in het advies dat vzw ZonneWinDT voor je opmaakt.

Voor meer info over planadvies en vzw ZonneWinDT kan je hier terecht.

E-peil

De energieprestatie-eis of het E-peil is een maat voor het energieverbruik van een woning en zijn vaste installaties. Hoe lager het E-peil hoe energiezuiniger de woning is. Het wettelijk E-peil is momenteel E80. Het bouwteam streeft naar een E50 omdat dit het economisch optimum is met de huidige bouwtechnieken.

Aanbod goedkope energieleningen

Meer info over goedkope energieleningen vind je in het artikel over de FRGE.

Links

Volg volgende links om meer te weten te komen:

Zie ook