Composteren

Het composteren moet leiden tot een gewichtsvermindering van het af te voeren en te verwerken afval, wat bijzonder gunstig is voor ons leefmilieu.
Enkele voordelen van composteren opgesomd:

  • U kan aanzienlijk besparen op huisvuilzakken;
  • Het gewicht van het voor de verbrandingsoven bestemde afval kan met 1/3 worden teruggeschroefd;
  • Compost is een uitstekende humus, 100% natuurlijk en bijzonder vruchtbaar. Compost is zowel gunstig voor bloemen als voor groenten. Gedaan met die hele waaier van kunstmatige meststoffen, die zowel voor de portefeuille als voor het milieu een zware belasting zijn;
  • Compost verbetert ook de weerstand van planten tegen ziekten en parasieten, wat dan weer het gebruik beperkt van pesticiden. De productie van pesticiden vergt bijzonder veel energie en bovendien zijn ze nefast voor het milieu en gevaarlijk voor de gezondheid;
  • De kosten die verbonden zijn aan de organisatie van de ophaling worden vermeden, alsook de vervuiling die gepaard gaat met het vervoer van het afval.

De compostvaten worden verkocht op de 6 containerparken van MIROM. 

Meer info over composteren op de website van mirom