Justitie

Groot-Menen ligt in het rechtsgebied van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk. Menen en deelgemeenten Lauwe en Rekkem zijn afhankelijk van het gerechtelijk kanton Kortrijk. Burgers die in aanraking komen met justitie kunnen voor kosteloze informatie en advies terecht in het Justitiehuis Kortrijk.

Voor gratis juridische informatie kan de burger terecht bij de dienst Rechtshulp van het OCMW.

Neem ook eens een kijkje op de rechtenverkenner, waar je meer info vindt over sociale rechten.