Jeugdraad

Wat is de jeugdraad? 

Iedere gemeente is decretaal verplicht om een jeugdraad te hebben. In Menen is dit niet anders. De jeugdraad is zo divers als de jeugd zelf is. De ene jeugdraad organiseert jaarlijks talloze evenementen, de andere schrijft wekelijks een advies omtrent een jeugdmaterie. Iedere jeugdraad kiest dus zelf waar het zich voor inzet. Zo ook in Menen. We beschikken over een mengelmoes aan leden en allen hebben hun eigen inbreng en achtergrond.

De jeugdraad is voor iedereen toegankelijk. We proberen te zorgen voor een zo breed mogelijk veld aan invloeden, maar met oog voor continuïteit en efficiëntie.

We zijn steeds op zoek naar nieuwe leden en staan open voor nieuwe initiatieven waar we aan kunnen (mee)werken. Ben je geïnteresseerd om toe te treden tot de jeugdraad, dan kan je ons altijd contacteren.

Hoe werkt de jeugdraad? 

Sinds het voorjaar van 2017 heeft de jeugdraad in Menen een ommezwaai gemaakt. Op dat moment was het al enkele jaren zo dat er weinig initiatief uitging van de jongeren in de jeugdraad. Enkele jongeren hebben getracht daar verandering in te brengen door zelf weer initiatief te nemen en zich daar actief voor in te zetten.

We focussen ons momenteel meer op het organiseren van allerlei activiteiten en evenementen, naast onze taak als adviesorgaan. Ondertussen hebben we met jeugdraad ‘De Klinke’ een eigen naam. De structuur van de jeugdraad bestaat uit een dagelijks bestuur en enkele werkgroepen.

Op de algemene vergadering worden alle jongeren uitgenodigd. Hier voorzien we dan alle informatie met betrekking tot de aangelegenheden van jeugd in Menen. De schepen van Jeugd is aanwezig en eventuele prangende vragen kunnen gesteld worden. Het dagelijks bestuur en de werkgroepen lichten ook hun werking toe. De algemene vergadering focust zo nu en dan op een bepaalde kwestie.

In de jeugdraad en op de algemene vergadering kan je dus jouw stem laten gelden met betrekking tot jeugdgerelateerde zaken in stad Menen. Via adviezen en contact met het stadsbestuur is er de mogelijkheid tot inspraak op het beleid. Maar er is ook de mogelijkheid om te helpen bepaalde zaken organiseren voor jongeren in Menen.

Samenstelling van de jeugdraad?

1. Jeugdraad Menen is samengesteld uit jongeren, wel of niet lid van een vereniging.

2. Samenstelling stuurgroep:

Samenstelling:

Voorzittersduo: Louis Quartier & Nicky Mwiza
Taak:
Aanspreekpunten voor de jeugd en het stadsbestuur

Eventverantwoordelijke: Manon Vanhee
 

Jeugdraadleden: 

  • Pieter-Jan Pille
  • Simon Bulcaen

 3. Ondersteuning Jeugddienst:

Alexander Delaere

4. Schepencollege:

Burgemeester Eddy Lust

Meer info? 

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de Jeugddienst.

Contact jeugdraad:
Jeugdraad.deklinke@gmail.com
Facebook