Verbeteringspremie particuliere huurwoningen

Een premie-aanvraag is enkel geldig wanneer u voor aanvang van de werkzaamheden de aanvraag indient en u voldoet aan de voorwaarden zoals vastgesteld in het premiereglement

Er zijn momenteel problemen om het formulier in te vullen wanneer je gebruik maakt van Internet Explorer of Safari als browser. Het is aangewezen om Firefox of Google Chrome te gebruiken om het formulier in te vullen.

Identiteit
Huurwoning
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Financiële informatie
Voor welke bouwonderdelen vraagt u een verbeteringspremie aan?
Voor welke bouwonderdelen vraagt u een premie aan?
Foto's
Maximaal 8 bestanden.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Offertes
Maximaal 8 bestanden.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.

De aanvrager verklaart,

Kennis te hebben genomen van de voorwaarden zoals vastgelegd in het gemeentelijke premiereglement voor het bekomen van een verbeteringspremie;
Bij onduidelijkheid zal hij/zij toegang verlenen tot de woning om de nodige vaststellingen te kunnen doen;
In eer en geweten dat de bovenstaande gegevens correct en volledig zijn;
Ondergetekende,