Sollicitatieformulier tijdelijk contractueel ICT-deskundige (m/v) B1-B3

Ondergetekende stelt zich hierbij kandidaat als tijdelijk contractueel ICT-deskundige (m/v) B1-B3 ten behoeve van de afdeling Interne dienstverlening en Organisatie/dienst ICT

Hij/zij verklaart kennis te hebben genomen van de aanwervingsvoorwaarden en verstrekt de gevraagde inlichtingen met bijvoeging van een motivatiebrief, een curriculum vitae en een kopie van het vereiste diploma.

Uiterste inschrijvingsdatum: 31 december 2018

Identiteit
(zie achterzijde identiteitskaart)
Opleiding / werkervaring
Bijlagen
In formaat: .gif .jpg .png .pdf .doc .docx
In formaat: .gif .jpg .png .pdf .doc .docx
In formaat: .gif .jpg .png .pdf .doc .docx
In formaat: .gif .jpg .png .pdf .doc .docx
In formaat: .gif .jpg .png .pdf .doc .docx
In formaat: .gif .jpg .png .pdf .doc .docx
In formaat: .gif .jpg .png .pdf .doc .docx

De gegevens die u meedeelt, vallen onder het beroepsgeheim en de wet op de privacy. Bij de verwerking ervan houden we rekening met de bescherming van de gegevens van de kandidaat.