Sollicitatieformulier Technisch Medewerker - IGS C1-C3 (m/v)

Ondergetekende stelt zich hierbij kandidaat als Technisch Medewerker – IGS C1–C3 (m/v) bij de Stad Menen. 

Hij/zij verklaart kennis te hebben genomen van de aanwervingsvoorwaarden en verstrekt de gevraagde inlichtingen met bijvoeging van een motivatiebrief, een curriculum vitae en een kopie van het vereiste diploma en rijbewijs.

Uiterste inschrijvingsdatum: 21 maart 2018

Identiteit
(zie achterzijde identiteitskaart)
Opleiding / werkervaring
Bijlagen
In formaat: .gif .jpg .png .pdf .doc .docx
In formaat: .gif .jpg .png .pdf .doc .docx
In formaat: .gif .jpg .png .pdf .doc .docx
In formaat: .gif .jpg .png .pdf .doc .docx
In formaat: .gif .jpg .png .pdf .doc .docx
In formaat: .gif .jpg .png .pdf .doc .docx
In formaat: .gif .jpg .png .pdf .doc .docx