Sollicitatieformulier studentenjob (m/v) in de zorg voor woonzorgcentra

Ondergetekende stelt zich hierbij kandidaat voor een studentenjob in de verzorging of in de verpleging ten behoeve van het woonzorgcentrum Sint-Gerardus en het woonzorgcentrum Andante van het OCMW van Menen.

Hij/zij verklaart kennis te hebben genomen van de aanwervingsvoorwaarden met name bezig zijn aan een studie in de zorg of verpleegkunde of een studie in de zorg of verpleegkunde afgewerkt hebben.

 

Identiteit
(zie achterzijde identiteitskaart)
Opleiding of werkervaring in de zorgsector
Wanneer wenst u tewerkgesteld te worden in de periode 1 juli 2019 t.e.m. 30 september 2019
Bijlagen
In formaat: .gif .jpg .png .pdf .doc .docx
In formaat: .gif .jpg .png .pdf .doc .docx
In formaat: .gif .jpg .png .pdf .doc .docx
In formaat: .gif .jpg .png .pdf .doc .docx
In formaat: .gif .jpg .png .pdf .doc .docx

De gegevens die u meedeelt, vallen onder het beroepsgeheim en de wet op de privacy. Bij de verwerking ervan houden we rekening met de bescherming van de gegevens van de kandidaat.