Meldpunt Milieu & Gezondheid

Elke inwoner uit de regio Menen kan via dit meldpunt problemen rond Milieu & Gezondheid melden.

Deze meldingen worden meteen doorgestuurd naar alle betrokkenen van het samenwerkingsplatform 'Gezond Samenleven, Gezond Samenwerken', een initiatief voor en door burgers, bedrijven en overheden (Vlaamse overheid en de stad Menen) dat focust op milieu en gezondheid én dat de bevolking wil informeren over (communicatie) en betrekken bij (participatie) het verder uitstippelen van het beleid rond milieu en gezondheid.

BELANGRIJK: formuleer uw melding of vraag zo goed en volledig mogelijk. Anonieme meldingen worden niet behandeld, omdat het meldpunt een antwoord of oplossing niet kan terugkoppelen!

Hebt u goede redenen om toch anoniem een melding te maken, contacteer dan de Milieudienst (T 056 529 372).

*verplicht in te vullen

Zie ook

Meldingsformulier
Vul uw gegevens in