Kandidaatstelling Meense Sportprijzen

We willen het voor elke sporter, sportclubverantwoordelijke… makkelijker maken om zijn/haar kandidatuur in te dienen om deel te nemen aan de Meense sportprijzen die worden uitgereikt op het jaarlijks Sportgala van de stad.

Kandidaten kunnen zich huldigen in 6 categorieën:

  1. Beloftevolle jongere
  2. Sportbeoefenaar of ploeg voor personen met een kwetsbaarheid
  3. Sportploeg
  4. Sportvrouw
  5. Sportman
  6. Sportverdienste

Voor categorie 1 t/m 5 geldt dat hij/zij één of meerdere uitzonderlijke prestatie(s) in vorig seizoen hebben geleverd op minimum provinciaal vlak. 

De prijs voor categorie 6 kan slechts éénmaal aan dezelfde persoon worden toegekend.

Daarom vragen wij om de kandidatu(u)r(en) – max. 1 per categorie en per club – van mogelijke laureaten uit onze gemeente hieronder digitaal in te vullen tegen uiterlijk 31 oktober 2023.

Elke kandidatuur krijgt later dit jaar een uitnodiging voor de uitreiking van de Meense sportprijzen op het Sportgala.

Bij iedere kandidaatstelling dient een uitgebreid en gemotiveerd overzicht bijgevoegd te worden van de prestaties van de kandidaat/kandidaten op minimum provinciaal vlak tijdens het sportjaar 2022/2023 of voor Sportverdienste gedurende de hele sportloopbaan zowel actief als vrijwilliger/bestuurder.

Reglement sportprijzen

Vereniging
Kandidaat
Contactgegevens kandidaat
Kandidaatstelling
Kandidaat categorie