Erkenning sport

Algemeen
Vennootschapsvorm
Beschikken jullie over een actieve jeugdwerking?
Bestuur
Lid 1 bestuur
Lid 2 bestuur
Lid 3 bestuur
Gemeentelijke subsidies
Voldoen jullie aan de voorwaarden om in aanmerking komen voor gemeentelijke subsidies?
Werken jullie met de UitPAS?

Hou er rekening mee dat het nieuwe reglement stipuleert dat alle erkende Meense sportverenigingen zich dienen aan te sluiten bij het systeem van de UitPAS. 

 

Financiële gegevens
Competitiesport / Recreatiesport
Behoort uw vereniging tot de
Verenigingen behorende tot de competitiesporten
Met hoeveel ploegen neemt u deel aan de competities?
Verenigingen behorende tot de recreatiesport
Is uw vereniging bij een federatie aangesloten?
Clubleden
Bedrag in euro
Bedrag in euro
Bedrag in euro
Sportinfrastructuur
Maakt u gebruik van
Bedrag in euro
Vereiste documenten
We vragen de meest recente ledenlijst ondertekend door de bond + duidelijke aanduiding van de leden -18 jaar
Max. 5 MB
Max. 5 MB
Max. 5 MB
Sportraad
Vertegenwoordiger van de club in de Algemene Vergadering van de sportraad
Plaatsvervanger in de Algemene Vergadering van de sportraad
Indien de club wordt aangenomen in de sportraad
Andere contactpersonen
Subsidies
Verantwoordelijke subsidies
Verantwoordelijke subsidies plaatsvervanger
Aan wie kunnen we de invulformulieren opsturen / doormailen voor het verkrijgen van subsidies
Contactgegevens website
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Welke contactgegevens mogen op de website genoteerd worden?;