PWA

Langdurige werklozen worden via het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) gestimuleerd om opnieuw de arbeidsmarkt te verkennen en regulier werk te vinden.
Zowel langdurig werklozen als personen die leefloon genieten komen in aanmerking om, in afwachting van regulier werk, via PWA iets bij te verdienen bovenop hun uitkering en dit door het verrichten van bepaalde PWA-activiteiten.

Particulieren kunnen beroep doen op PWA voor o.a. kleine herstellings- en onderhoudswerken aan de woning, klein tuinonderhoud, oppas aan huis en begeleiding van zieke personen, kinderen en personen met een handicap.

Scholen kunnen PWA-werknemers inschakelen om bijvoorbeeld speelgoed en speeltuigen te onderhouden, de speelplaats netjes te houden, hulp te bieden bij het middagmaal, bij toezicht, bij het organiseren van opendeurdagen.

Verenigingen kunnen een beroep doen op PWA voor o.a. kleine onderhoudswerken, ...

Verder kun je bij deze dienst ook terecht voor meer informatie over het Activa-plan en het systeem van Dienstencheques en is deze dienst aanspreekpunt voor diverse vragen over federale tewerkstellingsmaatregelen.