Grensarbeid

EuresChannel

EuresChannel werd ontwikkeld om de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit in de Frans-Belgisch-Britse grenszone te vergemakkelijken door zowel de ondernemers als de werknemers met kennis van zaken te helpen bij het nemen van beslissingen hieromtrent.

De basisdienstverlening van EuresChannel bestaat erin gratis informatie en advies betreffende grensarbeid te verschaffen, en dit op maat van de klant.

Meer bepaald richt EuresChannel zich tot 3 doelpublieken:

  • De werkzoekende die de uitdaging aangaat om werk te zoeken over de grens of die vragen heeft omtrent arbeids- en levensomstandigheden in het buitenland.
  • De grensarbeider die reeds actief is over de grens en specifieke problemen of vragen heeft over zijn belastingen, zijn sociale zekerheid, zijn arbeidscontract, ...
  • De ondernemer die arbeidskrachten uit het buitenland wenst aan te trekken of er een activiteit wenst op te starten.