Werken

 Als je gaat werken, kan dat op verschillende manieren en met verschillende contracten.

 • Je kan voltijds werken of deeltijds
 • Je kan werken met een arbeidsovereenkomst  voor bedienden of arbeiders, als zelfstandige, als freelancer...
 • Sommigen houden van afwisseling, en kiezen voor uitzendarbeid of andere vormen van 'flexwerk'
 • Wie nog studeert, kan werken als jobstudent. Als geld minder belangrijk is dan de ervaring, dan kan je als vrijwilliger werken

 

Als je werkt, kan je maar beter een contract hebben. Dat kan een tijdelijk contract zijn (een contract van bepaalde duur) of een vast contract (contract van onbepaalde duur). Meestal moet je als beginner eerst een proeftijd doorlopen.

Wie als vreemdeling of vluchteling in België wil werken, heeft een arbeidskaart nodig.

 • Meer informatie over werk vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg www.werk.belgie.be. Je kan er brochures downloaden of bestellen. Belangrijke woorden over arbeid en werkgelegenheid worden er uitgelegd.
 • Op de websites van de vakbonden: 
  - ABVV:     http://www.abvv.be
  - ACV:       http://www.acv-online.be
  - ACLVB:   http://www.aclvb.be

Je vindt er eveneens een heleboel informatie en je kan er brochures downloaden of bestellen.

 • Wie vragen heeft over de wettelijke kanten van arbeid, kan terecht bij de FOD www.werk.belgie.be, ook ministerie genoemd, van Tewerkstelling en Arbeid of de vakbond.