Werkgeversorganisaties

VBO

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is de enige interprofessionele werkgeversorganisatie die de ondernemingen uit de drie gewesten van ons land vertegenwoordigt. Zijn leden, de voornaamste sectorfederaties van ons land, vertegenwoordigen de ondernemingen actief in de sleutelsectoren van de industrie en de diensten.

 

Het VBO wordt gedreven door en is de stem van de Belgische bedrijven. Als woordvoerder van zowel de kleine, de middelgrote als de grote ondernemingen heeft het als ambitie:

  • zich in te zetten voor een optimaal ondernemingsklimaat;
  • de belangen van de ondernemingen te behartigen op federaal, Europees en internationaal niveau;
  • de samenhang te bevorderen in de boodschap en de acties van ondernemers.

Het VBO wil ook bijdragen tot het creëren van de beroepen van de toekomst en tot hun complementariteit, vooral in de dienstensector, de industrie en de bouw.
Logo_VBO.jpg

Klik hier om naar de site van de VBO te gaan.


 
Voka

Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen. Het vertegenwoordigt meer dan 16.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel, goed voor 65% van de private werkgelegenheid en 66% van de toegevoegde waarde in Vlaanderen.

Voka ontstond in januari 2004, toen het Vlaams Economisch Verbond en de acht regionale Kamers van Koophandel in Vlaanderen besloten om in een alliantie intensief samen te werken. Sinds 2008 werkt Voka nauw samen met 24 sectororganisaties, wat het werkgeverslandschap nog verder versterkt.

Ondernemingen worden rechtstreeks lid van Voka. Ze versterken zo de invloed van Voka als vertegenwoordiger van de ondernemingsbelangen en ze krijgen toegang tot het grootste ondernemersnetwerk van Vlaanderen. 

Voka bestaat als alliantie uit negen entiteiten: Voka - Vlaams Economisch Verbond (VEV) en de acht Voka - Kamers van Koophandel. Voka - VEV legt zich vooral toe op standpuntbepaling, belangenbehartiging en projectwerking op Vlaams niveau, terwijl de Voka - Kamers vooral sterk staan in regionale belangenbehartiging, netwerking en een sterke dienstverlening aan bedrijven. Voor de Vlaamse ondernemingen in Brussel is er Voka - Comité Brussel.

Logo_VOKA.jpg

Klik hier om naar de site van de VOKA te gaan.


UNIZO

UNIZO wil ondernemers verenigen, informeren, adviseren en hun belangen behartigen, kortom ze maximaal kansen geven. De organisatie richt zich tot zelfstandige ondernemers, werkend in hun eigen zaak en op eigen risico. Ze staan dicht bij hun markt, hun medewerkers en klanten. Het gaat dikwijls om gezins- en familiebedrijven van jonge eenmanszaak tot internationaal actieve groei-KMO's.

 

Belangenbehartiging, advies en informatie, zijn de UNIZO kernopdrachten. Van fiscaliteit tot milieu, van handelspraktijken tot energie, van ruimtelijke ordening tot mobiliteit. UNIZO speelt zowel op lokaal, regionaal, nationaal als Europees niveau een actieve rol in overleg- en adviesorganen. De regionale kantoren en het nationaal hoofdkantoor geven bruikbaar en correct advies en informatie. Het ledenblad Z.O.Magazine, de UNIZO-website en de elektronische nieuwsbrief UNIZO Advies & Nieuws bieden uitgebreide informatie, actueel en op uw maat gesneden.

 

De organisatie werkt met ruim 250 deskundige medewerkers. De kracht steunt evenwel op de representativiteit en de inbreng van de ondernemers zelf, zowel via de lokale  en regionale ondernemersverenigingen als de 106 aangesloten sectororganisaties. De leden-ondernemers hebben altijd het eerste en het laatste woord.

Logo_UNIZO.gif

Klik hier om naar de site van UNIZO te gaan.