Subsidies

Het stadsbestuur Menen voorziet in een aantal premies ter bevordering van de handel:

 

Subsidieleidraad voor detailhandel

Ook ondernemingen uit de detailhandel kunnen gebruik maken van een brede waaier aan steunmaatregelen.

Zo kunnen starters voor de financiering van hun project beroep doen op de Winwinlening en gebruik maken van de Waarborgregeling. Wie een winkelconcept op maat wil, dat commerciële aantrekkelijkheid koppelt aan eisen op het vlak van logistiek en veiligheid, kan hiervoor advies bij een gespecialiseerd ontwerper inwinnen via de Kmo-portefeuille. Voor het aanwerven van personeel bestaan bv. het Banenplan of de Individuele beroepsopleiding in de ondernemingen.

Iedere onderneming wordt in haar bestaan wel eens geconfronteerd met de negatieve aspecten van openbare werken: kmo’s kunnen beroep doen op de “Rentetoelage voor hinder bij openbare werken”. Een ondernemer met een succesvolle retailformule en met de ambitie uit te breiden naar een keten van winkels, kan de haalbaarheid van dat project laten toetsen via de peiler “strategisch advies” van de Kmo-portefeuille.

Hier vind je een brochure, de Subsidieleidraad voor detailhandel, die je een handig overzicht biedt van de verschillende sectorrelevante steunmaatregelen. (klik hier)

Je kan ook zelf op zoek gaan naar de subsidiemaatregelen en andere steunmaatregelen via onze Subsidiedatabank voor de ondernemer: www.subsidiedatabank.be