Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt verkozen voor een periode van zes jaar.  De huidige raad zetelt voor tot 31 december 2018.  De OCMW-raad  komt 11 keer per jaar samen.  De voorzitter stelt de agenda op, leidt de vergadering en staat in voor de uitvoering van de raadsbesluiten.

Tal van onderwerpen komen ter sprake op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn of de Bijzondere Comités of het Vast Bureau: (dringende)hulpverlening, beslissen over de individuele dossiers van de Sociale Dienst, bespreking van de aanvragen voor de dienstverlening, de ten laste nemingen en de onderhoudsplicht, de toekenning van het leefloon, de goedkeuring van toelagen, personeelszaken, opname in intramurale zorg, toekenning van sociale woningen, groep van assistentiewoningen, service flats, woningen voor ouderen, subsidies, projecten,….

Algemeen beslist de Raad voor Maatschappelijk Welzijn of het Vast Bureau over aankoop en verkoop van goederen en diensten, betaalbaarstelling van facturen, gunningen van opdrachten, aanwerving van personeel, enz, al of niet bij delegatie.

Tot 2002 besprak de Raad voor Maatschappelijk Welzijn alle punten achter gesloten deuren omwille van het confidentieel karakter van haar werkzaamheden.  Elk OCMW-raadslid alsook het personeel is dan ook gehouden tot strikte geheimhouding.  Vanaf 24 augustus 2002 is echter de wetgeving gewijzigd en zijn de vergaderingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gedeeltelijk openbaar, in het begin van de zitting.

De vergadering is wel niet openbaar bijvoorbeeld als het personen gaat.  In de praktijk komt het erop neer dat de meeste punten in geheime zitting worden besproken en dat de algemene beleidslijnen en beslissingen in openbare zitting worden besproken.

Vlnr: Joan Vander BekenRik CarpentierMarleen BecarrenVoorzitter Renaat VandenbulckeKatrien DousyHeidi DemeulenaereAnn RoosePatrick Roose,  Fre Vandamme, secretaris Bart Vanneste, Guy Blancke, Christine Depaepe

Noorderlaan 1/000A
8930
Menen
056 527 100
Nu gesloten
Alles weergeven