College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente.

Het schepencollege neemt het dagelijks bestuur van de gemeente waar en staat onder meer in voor de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad.

Het Decreet over het Lokaal Bestuur, regelt de werking van het college van burgemeester en schepenen. Je kan het hier raadplegen (klik hier).

De burgemeester is van rechtswege de voorzitter van het college. De (wnd.) algemeen directeur notuleert de besluiten. De vergaderingen zijn niet openbaar.

U kan zich richten tot het college van burgemeester en schepenen op onderstaand adres:

College van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 8930 Menen

Het College van Burgemeester en Schepenen: (vlnr) Griet Vanryckegem, Kasper Vandecasteele (vervangt na 3 jaar Herman Ponnet), Mieke SyssauwRenaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Eddy Lust, Angelique DeclercqTom Vlaeminck (voorzitter Gemeente- en OCMW-raad), Herman Ponnet en Virginie Breye.

Grote Markt 1
8930
Menen
056 529 200
Nu open
Meer
Alles weergeven