College van Burgemeester en Schepenen

Het College van Burgemeester en Schepenen bestaat uit de Burgemeester, zeven Schepenen en de OCMW-voorzitter.

Het College van Burgemeester en Schepenen is het dagelijks bestuur van de gemeente. Als uitvoerend orgaan maakt het de beslissingen van de gemeenteraad bekend en voert deze uit.

De Burgemeester is van rechtswege de voorzitter van het college. De (wnd.) Algemeen Directeur notuleert de besluiten. De vergaderingen zijn niet openbaar.

U kan zich richten tot het College van Burgemeester en Schepenen op onderstaand adres:

College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 1, 8930 Menen

Het College van Burgemeester en Schepenen: (vlnr) Mieke SyssauwDirk VanholmeTom VlaeminckEddy LustMartine FournierLaurent CoppensCaroline Bonte-Vanraes, Renaat Vandenbulcke en Griet Vanryckegem. (c) Stefaan Lernout

Zie ook

Grote Markt 1
8930
Menen
056 529 200
Nu gesloten
09:30 - 11:30 Enkel Onthaal, Eid, dienst Rijbewijzen en Reispassen de 1ste en 3de zaterdag van de maand
Alles weergeven