De Pelikaan

DE PELIKAAN is een vergunde zorgaanbieder voor volwassenen met een beperking, die bestaat uit dagondersteuning en woonondersteuning CLAUDE VANCOILLIE.

Wonen

In onze woonondersteuning willen we een kwaliteitsvolle thuis creëren.
Daarom kozen we voor een leefgroep als woonvorm, waarbij er altijd begeleiding aanwezig is. De infrastructuur, de personeelsomkadering, het leefklimaat, het activiteitenaanbod en de ondersteuning sluiten zo goed mogelijk aan op de evoluerende vragen en wensen van elke bewoner.

Ook op vlak van verzorging, gezondheid, communicatie en vrije tijd wordt rekening gehouden met het individuele tempo en de mogelijkheden van de bewoners. We maken daarbij ook gebruik van het aanbod buitenshuis (G-sport, pedicure, fitness, enz.)

Werken

In onze dagondersteuning werken we voornamelijk in ‘voedings’- ateliers. We bereiden oa. zelf onze warme maaltijden, maken verse soep, confituren, enz…
Daarbij gaan we op zoek naar de specifieke mogelijkheden van elk individu, zodat ieder op zijn manier inbreng heeft bij de verschillende (deel)taken.
Sommige producten bieden wij te koop aan.

Beleven

We bieden ook belevingsgerichte activiteiten aan in onze dagondersteuning.
Hier stappen we resoluut af van prestatie of productie. Het ‘zich goed voelen’, staat bij deze activiteiten centraal. Ons aanbod varieert: van sport tot relaxatie, van ‘muziek uit de oude doos’ tot dansen, een bezoek aan de boerderij,
werken in onze tuin, …

Daarnaast organiseren we ook vormingssessies-op-maat. In kleine groepjes of individueel gaan we dieper in op diverse onderwerpen die aansluiten bij de interesses en de leefwereld van onze doelgroep.

Wie dat wil, kan ook kiezen voor ‘Je eigen activiteit’. Samen met de begeleider gaat de gebruiker op zoek naar iets waarin hij zich kan verdiepen of kan hij ongestoord zijn hobby beoefenen: handwerken, lezen, knutselen,… Het
gaat om het creatief bezig zijn op eigen tempo, en tegelijk voldoende uitgedaagd worden om nieuwe zaken uit te proberen.