Cultuurraad

De stedelijke Cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van de stad.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken

  • geeft de cultuurraad adviezen, zowel op vraag van het stadsbestuur als uit eigen beweging, over alle aspecten van het stedelijk cultuurbeleid
  • neemt de cultuurraad deel aan het beheer van de stedelijke culturele infrastructuur.