Prijzen

Definitief verblijf

Dagprijs 1-persoonskamer: 59,90 euro
*Korting voor inwoners Groot-Menen: 2,40 euro

Kortverblijf

Dagprijs 1-persoonskamer: 59,90 euro

Nachtopvang

Prijs per nacht 1-persoonskamer: 20,65 euro

Wat is inbegrepen?

  • Abonnement digitale TV, radio, telefoon en internet
  • Zeep, tandpasta en shampoo
  • Aanbod diverse hulpmiddelen
  • Wassen van persoonlijk linnen (enkel definitief verblijf)
  • 8 keer per jaar een korting van 10euro op een pedicurebeurt (enkel definitief verblijf)

*Korting bewoners Groot-Menen:
Personen die de laatste 40 jaar voor de opname minimum 15 jaar zijn ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Menen, hebben recht op korting. Deze korting is niet van toepassing voor kortverblijf of nachtopvang en kan op elk moment door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn herzien worden.