Missie

SAMEN

Er zijn vele partners binnen de zorg: de bewoner zelf, familie, medewerkers, vrijwilligers,…
Alle partijen zijn betrokken bij het welzijn van onze bewoners. We hopen  dan ook op basis van wederzijds respect samen op pad te gaan.

Betrokkenheid/Wederzijds respect

GROOT HUIS

Ons woonzorgcentrum is als het ware een groot huis. Er is een kamer voor elke bewoner, maar daarnaast is er net als in elk huis ook nog een keuken, een badkamer, een living.
Het is een open ruimte die uitnodigt. Bewoners hebben vrije toegang tot alle gemeenschappelijke ruimtes in het gebouw.

Vrijheid

THUIS 

We willen dat bewoners zich thuis voelen bij ons. We hebben geen openingsuren. De bewoner is vrij uit te nodigen wie hij/zij wil, bezoek is zeker welkom. Zo willen we bewoners de kans geven om hun persoonlijke relaties verder te zetten binnen onze muren.
Elke afdeling heeft een vast team. Bekende gezichten die bij je aankloppen voor de nodige hulp, een goed gesprek, raad, een grapje…

Thuisgevoel/Gastvrijheid

BEWONERS ZELF

De bewoner is diegene waar het om draait. 
Wij vinden het belangrijk dat bewoners hun waardigheid en zelfstandigheid behouden. We willen bewoners behandelen als volwaardige, zelfstandige personen door respect te tonen voor wie ze zijn, hun gewoonten, spullen en privacy.

Waardigheid/Zelfstandigheid/Privacy

KEUZE 

Wij zien de bewoner als een gelijkwaardige partner in de zorg. We willen met eerlijke en open communicatie transparant zijn naar de bewoner toe. Dit niet enkel wat betreft zorg, maar in alle facetten van het leven hier in Ceres. Dit moet de bewoner in staat stellen om zelf de keuze te maken wat er met hem/haar gebeurt, niet alleen bij positieve maar zeker ook bij negatieve of moeilijke momenten. 

Gelijkwaardig/Eerlijk & Open/Inspraak

EIGEN LEVEN

Het leven van de bewoner start niet hier in Ceres. Geen enkele bewoner is dezelfde, ze zijn stuk voor stuk uniek, elk met een eigen verhaal. Wonen, leven en zorg komt niet standaard, maar moet persoonlijk ingevuld worden.
Hulp hoeft ook maar geboden worden daar waar nodig. Het is niet de bedoeling zomaar het leven van de bewoner over te nemen. Wij geloven erin dat de bewoner verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen leven.

Diversiteit/Uniek/Verantwoordelijkheid

POSITIEF

We willen samen met onze bewoners naar de toekomst kijken. We willen dit doen met een positieve bril. We willen samen uitzoeken wat de toekomst nog voor moois kan brengen. Dit hoeft daarom niet altijd groots te zijn, een klein extraatje kan misschien de dagelijkse problemen even aan de kant zetten.
Ook van ons personeel verlangen we een positieve ingesteldheid in de werking. We willen dat uit elke situatie het positieve beleefd wordt en dat dingen die niet liepen zoals gewenst, meegenomen worden als verbeterpunt met ruimte voor feedback.
In Ceres vinden we het dan ook belangrijk dat elke werknemer zich goed voelt op de werkvloer.

Qualitytime/Positiviteit