Kortverblijf

Woonzorgcentrum Ceres beschikt over 3 kamers voor kortverblijf.

Bent u alleenstaand of samenwonend, ouder dan 65 jaar en wenst u verder thuis te wonen, maar…

  • de familie die u helpt, gaat even op verlof?
  • u voelt zich onvoldoende hersteld na een ziekenhuisopname om terug naar huis te gaan?
  • er gebeurt iets thuis waardoor u tijdelijk niet thuis kan blijven?
  • uw familie of thuiszorg is onvoldoende georganiseerd om u na ziekte op te vangen? 

Dan biedt ons centrum voor kortverblijf een ideale oplossing! 

Kortverblijf kan voor maximum 90 kalenderdagen per jaar waarvan maximum 60 dagen aanéénsluitend.

Onze kamers