Ontwerp Barakkenpark klaar

Gepubliceerd op Maandag 22 juni 2020

“In het masterplan Menen presenteerden we een paar jaar geleden de grote lijnen waarbinnen onze stad zich de komende jaren zou ontwikkelen. Elf strategische sites werden in dat masterplan dieper uitgewerkt. Daarbij ook de open ruimte tussen de Leie en de Barakken: hier zou het Barakkenpark komen”, zegt schepen van Omgeving Mieke Syssauw.

De Stad Menen werkt intensief aan het versterken van de identiteit van De Leievallei, in het kader van het project VALYS, een Interreg-project. Het Barakkenpark is hierbij aangeduid als één van de strategische sites langs de Leievallei, net als in het masterplan Menen dus. Het ontwerp van deze nieuwe groene parel langs de Leie werd gerealiseerd in samenwerking met het studiebureau BUUR en ligt nu voor aan onze bevolking.

“We ontwikkelen het park als publieke groenzone naast de dichtbebouwde woonwijk van De Barakken. De focus ligt op zachte recreatie en natuurontwikkeling. De nieuwe fiets- en voetgangersbrug die er in het kader van de Leiewerken komt, wordt geïntegreerd in het groengebied, waarbij het jaagpad verlegd wordt binnen het Barakkenpark. Binnenkort wordt voor die brug trouwens ook de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend”, vult schepen Mieke Syssauw, bevoegd voor de Leiewerken aan.

HOE ZAL HET BARAKKENPARK ERUIT ZIEN?

Schepen van Publieke Ruimte Patrick Roose: “Het Barakkenpark zal zo’n 2 ha groot zijn. Het ontwerp omvat een recreatieve infrastructuur met een vlonderpad (roosterpad, toegankelijk voor rolstoel) en enkele zitbanken om uit te rusten. Er is voor kinderen een speelbos met avontuurlijke speelelementen om te ravotten. Langs de bospaden komt ook een fit-o-meter: 7 toestellen verbonden via een loop- en wandeltraject, waar men lichaamsoefeningen op kan uitvoeren. En natuurlijk krijgt een park langs de Leie ook een poel en speelwadi.
In het Barakkenpark richten we 4 types bossen in goed voor minstens 450 bijkomende bomen in onze stad. De keuze voor een elsenbos, een essen-eikenbos, een valleibos en een boomgaard met fruitbomen kon op veel appreciatie rekenen van onze Milieuraad. Zo zet Menen opnieuw een stap vooruit in de doelstelling om 1 boom per inwoner te planten. Met aangepaste bloemenmengsels op 10 locaties in het Barakkenpark krijgen ook onze bijtjes en andere insecten de nodige aandacht. Inrichting, aanplanting én beheer zijn gericht op optimale kansen voor biodiversiteit.”

“Voor de inrichting van het nieuwe Barakkenpark haalden we heel wat goede ideeën uit de participatiemomenten die we voor onze inwoners organiseerden. We danken hen hiervoor! Gezien het coronatijdperk kunnen we helaas geen groot infomoment organiseren om het plan voor te stellen: we gebruiken onze beschikbare kanalen om iedereen hierover zo goed mogelijk te informeren. Hier vind je een uitgebreide presentatie van het ontwerp (klik hier). Wie vragen heeft kan terecht bij onze dienst Omgeving via trui.everaerdt@menen.be of polien.claeys@menen.be en dit tot en met 2 juli 2020. Daarna wordt de omgevingsvergunning ingediend. De start van de aanleg van het Barakkenpark is ten vroegste voorzien voor eind 2021 en wordt afgestemd met de inrichting van de landing van de fiets- en voetgangersbrug over de Leie”, voegt schepen Syssauw er nog aan toe.

MEER INFO