Doel

Het Applauws staat ten dienste van alle Lauwenaars. De werking heeft doelstellingen op het vlak van ondersteuning van het verenigingsleven, cultuurbeleving en welzijn.

We zijn een Ontmoetingscentrum ten dienste van de verenigingen uit Lauwe. Er kunnen lokalen gehuurd worden, er is advies en ondersteuning mogelijk. We stimuleren samenwerking tussen OC en de verenigingen om projecten en activiteiten op te zetten.

We zijn een Cultuurcentrum met een aanbod van podiumvoorstellingen, vormingsreeksen, tentoonstellingen, projecten en festivals. Dit alles wordt o.a. geprogrammeerd en ondersteund door CC De Steiger .

We zijn een Lokaal Dienstencentrum met een focus personen op een beginnende zorgnood. Het LDC biedt informatieve, recreatieve en vormende activiteiten aan alsook hulp bij activiteiten uit het dagelijkse leven en informatie rond thuiszorg. De centrumleider is ook buurtzorgregisseur voor de deelgemeente Lauwe.

De bibliotheek van Lauwe heeft zijn stek in het gebouw. De bibliotheek werkt met automatische toegang en zelfuitleen waardoor ze bijna 40 uur per week toegankelijk is.

Daarnaast hebben ook de stadsdiensten burgerzaken, huisvesting, pensioenen en sociale dienstverlening hun zitdagen in het gebouw.

De wijkinspecteurs van de lokale politie hebben hier hun bureau en zitdagen

Een centrumleider en een onthaalmedewerker zullen de verschillende zaken in het centrum vlot laten verlopen, een aanspreekpunt zijn voor de verenigingen, en een aanbod van eigen activiteiten uitwerken voor het centrum.