Ambassadeurs

Om het participatietraject te verbreden onder en beter bekend te maken bij de bevolking zijn ambassadeurs in het leven geroepen. Ambassadeurs zijn een laagdrempelig aanspreekpunt binnen een bepaald gebied of voor mensen die zij kennen. Via de ambassadeurs worden mensen met vragen, meldingen, klachten, ongerustheden en andere problemen rond milieu en gezondheid correct doorverwezen naar instanties die hierop een antwoord kunnen formuleren.

Taken en rol van een ambassadeur

  • De ambassadeur is het drempelverlagende aanspreekpunt voor zijn wijk/gebied voor alle zaken die kunnen te maken hebben met milieu en gezondheid. Ze hebben een voelsprietfunctie binnen dit thema;
  • De ambassadeur verwijst de burger door naar de bevoegde instantie die het probleem kan behandelen, nl. de milieudienst of het meldpunt;
  • De ambassadeur probeert het meldpunt en de participatiemomenten bekend te maken in zijn gebied en probeert andere inwoners van Menen hierop uit te nodigen (rekrutering);
  • De ambassadeur is neutraal en belangeloos;
  • De ambassadeur werkt discreet;
  • De ambassadeur is voor alle duidelijk niet diegene die de bestaande problemen zal oplossen. Hij/zij verwijst door naar de bevoegde instantie;
  • De ambassadeur is niet de vertegenwoordiger van zijn gebied. Hij/zij vertegenwoordigt geen achterban;
  • De ambassadeur kan de samenwerking op ieder moment stopzetten;
  • De ambassadeur voert deze taken onbezoldigd en dus vrijwillig uit.

Contactgegevens ambassadeurs

Zoals je merkt vertegenwoordigt iedere ambassadeur een zone op het grondgebied van Menen. Het staat de mensen echter vrij te kiezen wie ze als ambassadeur over milieu en gezondheid willen aanspreken. Woon je bijvoorbeeld in de Tuinwijk, maar je kent Danny uit de Bloemenwijk persoonlijk: aarzel dan niet om met hem contact op te nemen.

zone Tuinwijk
Nadine Dejaeghere
Ieperstraat 240
8930  Menen

zone Menen-centrum
Patrick Vandaele
Ieperstraat 91
8930 Menen
Tel. 056/51 10 54
patrick_vandaele4550 @ hotmail.com

zone Barakken
Philiep Douchy
Demeystraat 31
8930 Menen
Tel. 056 51 68 13
PhiliepDouchy @ sgsintpaulus.be