Algemene voorwaarden groepsbezoeken

1. Groepen
De opgegeven prijzen worden berekend op basis van groepen van ten minste 20 personen.  Bij kleinere groepen wordt een toeslag verrekend door de Dienst Toerisme Menen.  Het vervoer wordt door de groep zelf verzorgd.
  
2. Prijzen
a. De prijzen gelden per persoon, tenzij anders bepaald.  
b. De gepubliceerde prijzen zijn geldig gedurende de hele periode waarin het arrangement wordt aangeboden.
c. De organiserende toeristische dienst behoudt zich het recht de prijzen, berekend op de datum van het in druk geven van onderhavige brochure, te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat, ingevolge tariefwijzigingen of prijsaanpassingen van prestaties te leveren door derden.
d. Hetzij anders vermeld, zijn in de prijzen voor maaltijden, de dranken e.a. extra’s niet inbegrepen.
e. Alle prijzen bevatten bediening, BTW, enz.
 
3. Aanmelding en betaling
a. Boekingen worden slechts genoteerd, wanneer die ten minste 10 kalenderdagen voor de datum van de prestatie (tocht, bezoek, enz.) in het bezit zijn van de organiserende toeristische dienst.
b. De boeking wordt slechts bindend voor de bemiddelende toeristische dienst, wanneer deze ten minste 10 dagen voor de geplande tocht of bezoek in het bezit is van een aanbetaling.
c. Het bedrag van dit voorschot wordt bepaald op 25% (min. 125€) van de totale som van de gewenste prestatie(s) en dient overgeschreven te worden op de bankrekening vermeld op de voorschotfactuur.
d. Bij de niet tijdige storting van het voorschot, is de toeristische dienst gerechtigd de prestaties te annuleren.
e. Een restsaldofactuur wordt 7 dagen voor het bezoek toegestuurd. Het saldo dient ten laatste de dag zelf overgeschreven te worden op de rekening vermeld op de factuur.

4. Annuleringen en wijzigingen
a. De aanvrager, die de vereiste betaling heeft gedaan, kan de bestelde prestatie schriftelijk annuleren mits de DVT daarvan ten laatste 10 dagen voor de datum van de prestatie is bericht.  Een gehele afbestelling geeft aanleiding tot volgende kosten:
- Tot 10 kalenderdagen vóór de datum van de prestatie: € 50,00 – voor administratie- en organisatiekosten.
- Tussen 10 en 3 kalenderdagen vóór de datum van de prestatie: het bedrag van het voorschot wordt aangerekend.
- Minder dan 3 kalenderdagen vóór de datum van de prestatie: 100% van het voorziene bedrag wordt aangerekend.
b. Wijzigingen van het aantal deelnemers:  Elke wijziging van het voorziene aantal deelnemers moet uiterlijk 5 dagen vóór de datum van de te leveren prestaties aan de toeristische dienst worden gemeld.
 
5. Klachten en aansprakelijkheid
a. De organiserende toeristische dienst besteedt alle mogelijke zorg aan de samenstelling en de afloop van de arrangementen.  De toeristische dienst kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden, noch voor beschadiging of letsels die aan de deelnemers of hun bezittingen mochten berokkend worden, noch voor prestaties door derden vervat in de arrangementen.
b. Mocht er, in weerwil van zorgen door de toeristische dienst besteed, toch aanleiding zijn tot een gerechtvaardigde klacht, dan dient de aanvrager deze schriftelijk bij de organiserende toeristische dienst in te dienen, uiterlijk 8 dagen na datum van het arrangement.
c. De grootste zorg werd besteed aan de nauwkeurigheid en actualiteit van de in deze gids gepubliceerde gegevens.  De uitgevers kunnen evenwel geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele onnauwkeurigheden, tussentijdse veranderingen of prijsaanpassingen.