Kinderen zijn geen puppy's

Waar
CC De Steiger
Waalvest 1, 8930 Menen
Wanneer
06/02 from 20:00 to22:00
Organisatie
Gezinsbond Menen (Gewest)
Prijs
€ 5.0 Leden betalen 5 euro / Niet-leden betalen 10 euro
Reservatie
pascal.poot@outlook.com
menen.gezinsbond.be/
Phone: 0484169500
Contact
pascal.poot@outlook.com
Phone: 0484169500
Links

'Kinderen zijn geen puppy's. Over opvoeden zonder straffen en belonen'.

Straffen en belonen blijkt in sommige situaties een handige manier om het ‘gewenste’ gedrag te verkrijgen bij kinderen. In vele gevallen zijn er ook alternatieven en kan dit perfect vermeden worden. We kijken naar de interne motivatie van het kind en hoe we deze kunnen benutten als motor van hun ontwikkeling. We reiken handvatten aan om kinderen te disciplineren op een manier die tegelijk ook je band met het kind positief versterkt. Verder verdiepen we ons in de drie belangrijkste redenen van probleemgedrag bij kinderen. Inschrijven bij gewestsecretaris Robrecht Sanders met vermelding lidnummer+ aantal personen: e-mail: rob.sanders1@skynet.be Betaling op rek.nr. BE29 9731 4994 5664 op naam van Gezinsbond VZW Gewest Menen met vermelding “Voordracht + naam + lidnummer”