Jeugddienst

J. en M. Sabbestraat 163 A
8930
Menen
Tel:
056 529 237
Fax:
056 529 309

Kevin Labeeuw, T 056 529 237

Jeugdbeleidsmedewerker

Takenpakket: praktische leiding en coördinatie Jeugddienst, stuurgroep + algemene vergadering + secretariaat jeugdraad, beleidsvoorbereidend en –ondersteunend: opstellen en uitvoering JBP, opstellen verantwoordingsnota, dossiervorming voor CBS en GR, nota’s CBS, begroting – budgethouder + financieel beheer Jeugddienst, verzekeringen (in overleg met Juridische dienst), speelinfrastructuur: inspraak doelgroep, informeren burgers en pers, aanbestedingsdossiers, coördinatie en onderhoud, contactpersoon VVJ, subsidies: subsidiereglement, subsidieberekening, informatie, personeelsbeheer, coaching stagiairs & vrijwilligers, coördinatie speelpleinwerking Sproetel: opvolgen kern, afsprakennota, animatorenwerving, opvolging secretariaat, Basis Overleg Comité.

Janne Decavele T 056 529 235
Jeugdwelzijnsmedewerker

Takenpakket: coördinator VPG in overleg met externe partners (Jakkedoe, Delta), coördinator Mobspel & tienerwerking Maksimum, werving animatoren, ondersteuning jongerenontmoetingshuis Jakkedoe, uitleendienst i.s.m. zaalwachter, begeleiding skaters, jeugdhuizenoverleg, LOKO, Lokaal Sociaal Beleid, brede jeugdwerking, coördinatie Best of The West, coaching vrijwilligers.

Marieke Pottie, T 056 529 239
Jeugdanimator

Takenpakket: coördinator speelpleinwerking D’n Molshoop: opvolgen kern, afsprakennota, animatorenwerving, opvolging secretariaat, informatie: website, documentatiebeheer, krantenartikels, coördinator speelstraten: aanvragen, opvolging speelstraten groot Menen, evaluatie en administratie in samenwerking met diverse diensten, coaching vrijwilligers, verhuur: contact met huurders, opstellen contracten, controle zaal met huurder (in samenspraak met zaalwachter), overzicht houden, opvolging ’t Leiedraadje.

Jonathan Depoot,  T 056 529 236

Jeugdanimator

Takenpakket: coördinator Speelpleinwerking de Speelveugel & ’t Kleurpaletje, hulp financieel beheer, coaching vrijwilligers, inschrijving Jeugddienst diverse werkingen, administratie, Buitenspeeldag. 

Openingsuren

Horizontal Tabs

wo
10:00 - 12:00
14:00 - 17:30
do
Gesloten
vr
14:00 - 19:00
za
Gesloten
zo
Gesloten
ma
10:00 - 12:00
14:00 - 17:00
di
Gesloten

Tijdens de schoolvakanties is de Jeugdienst iedere dag open van 9 u. tot 12 u. en ’s middags op afspraak.