Front Office Manager

Grote Markt 1
8930 Menen
België

Front Office Manager

Front Office Manager

Bekijk op Google Maps

Extra informatie

Takenpakket: diensthoofd burger- en welzijnszaken, verantwoordelijke onthaal en front office, coördinatie &overleg algemene werking van diensten en afdeling, tussenkomen bij problemen & zoeken naar passende oplossingen, toezien op klantvriendelijk onthaal van de burgers & verbeteracties uitwerken, overleg in werkgroep interne communicatie - stuurgroep Sociaal Huis - werkgroep gebouwbeheer (praktische problemen stadhuisgebouw), coördinatie bezoeken stadhuis, verkiezingen (administratie oproepingen).