Angelique Declercq

Grote Markt 1
8930
Menen
Tel:
056 529 243
Gsm:
0473 862 693

Angelique Declercq

VOORZITTER VAN HET BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST
TOEGEVOEGDE SCHEPEN VAN SOCIAAL BELEID EN PERSONEEL | sp.a

Bevoegdheden: armoedebestrijding, personeel, welzijn, flankerend onderwijsbeleid, sociale economie, inburgering en gelijke kansen.