Werken J. & M. Sabbestraat voorgesteld aan bewoners

Gepubliceerd op dinsdag 09 maart 2021

"Recent presenteerden we via een digitaal infomoment de ontwerpplannen voor de heraanleg van de J. & M. Sabbestraat aan de inwoners. De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel door Aquafin is de aanleiding van de grote werken die op stapel staan en lopen vanaf het kruispunt aan de Bruggestraat tot aan de rotonde in de Kortrijkstraat. We maken van deze werken ook gebruik om de straat samen met het Agentschap Wegen en Verkeer volledig herin te richten. Op die manier verhogen we de verkeersveiligheid en de leefbaarheid aanzienlijk", weet schepen van Publieke Ruimte Patrick Roose.

Voetpaden worden breder en de straat wordt veel aantrekkelijker gemaakt voor zowel voetgangers als fietsers. In de onmiddellijke omgeving van de Sint-Jansschool maken we gebruik van speelse staptegels in het voetpad. Zo zetten we ouders aan om het laatste eindje van de parking veilig te voet af te  leggen en zich niet langer aan de school te parkeren.  

De recente, herkenbare verkeerssignalisatie rond andere schoolomgevingen in Menen zal ook hier aangebracht worden. Om de snelheid in de J. en M. Sabbestraat verder af te remmen tot een vaste maximale snelheid van 30 km/u. worden tal van bijkomende infrastructurele ingrepen voorzien: o.a. het (visueel) versmallen van de rijweg, geschrankt parkeren, het voorzien van 3 verkeersplateaus. 

De fietser zal met behulp van fietssuggestiestroken een duidelijke positie op de rijweg verkrijgen. De langsparkeerplaatsen worden in waterdoorlatende materialen aangelegd verhoogd ten opzichte van de rijweg en liggen geschrankt over het traject. Het beurtelings parkeren in de J. & M. Sabbestraat wordt dus definitief geschrapt. Bij het kiezen van de posities werd rekening gehouden met garages en optimale zichtbaarheid. Ten slotte worden straatbomen en groenstroken ingezet om de parkeervakken af te schermen tegen het afrijden van spiegels.

De komende weken zal het ontwerp verder uitgewerkt worden met de opmerkingen van de omwonenden om in een volgende fase de nodige vergunningen te kunnen aanvragen en het bestek voor de werken verder te finaliseren. Eerstdaags worden al enkele voorbereidende werken uitgevoerd maar de echte start van de werken staat gepland ten vroegste in 2022. De totale kostprijs wordt geraamd op € 2,6 miljoen, exclusief BTW. 

"De inwoners reageerden alvast erg enthousiast op het nieuwe straatbeeld dat het studiebureau samen met de mede-opdrachtgevers AWV, Aquafin en stad Menen uitwerkten", besluit een verheugde schepen Roose. 

Presentatie infoavond